Hematologiczna

 

dr n. med Jarosław Dybko

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog


REJESTRACJA ON-LINE

Konsultacje hematologiczne obejmujące diagnostykę zaburzeń w obrazie morfologii krwi obwodowej (niedokrwistość, nadkrwistość, leukopenię i leukocytozę (zmniejszoną i zwiększoną liczbę krwinek białych) oraz małopłytkowość i nadpłytkowość), a także diagnostykę powiększonych węzłów chłonnych oraz zaburzeń krzepnięcia. Biopsja aspiracyjna szpiku z oceną mielogramu i planowaniem dalszej diagnostyki.

przyjmuje we wtorki
w godzinach 16:30 – 18:00
cena wizyty 180 zł
cena wizyty w języku angielskim 220 zł
lokalizacja: ul. Energetyczna 8, 53-330 Wrocław
Informacja i rejestracja od 10:00 do 20:00
tel. 713671105 | 728888601 | 713618630

prof. dr hab. n. med Bernarda Kazanowska

specjalista pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej


REJESTRACJA ON-LINE

Konsultacje hematologiczne obejmujące: powiększone węzły chłonne, nieprawidłowości w morfologii krwi obwodowej, anemie niedoborowe, anemie hemolityczne i aplastyczne, skazy krwotoczne (małopłytkowości) i zaburzenia krzepnięcia.
Konsultacje onkologiczne

przyjmuje w poniedziałki
w godzinach 13:00 – 15:00
cena wizyty 170 zł
lokalizacja: budynek Thespian, Plac Powstańców Śląskich 1/116, 53-329 Wrocław
Informacja i rejestracja od 10:00 do 20:00
tel. 713671105 | 728888601 | 713618630


prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak

Specjalista transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej,
pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej

Konsultacje z zakresu:
1. Transplantacja komórek macierzystych u dzieci
a/ kwalifikacja do transplantacji w chorobach rzadkich [w tym w chorobach metabolicznych]
b/ wykorzystanie komórek macierzystych krwi pępowinowej u dzieci
c/ opieka potransplantacyjna
2. Czy bankować krew pępowinową?
a/ Który pakiet wybrać?
b/ Potencjalne wykorzystanie krwi pępowinowej w medycynie regeneracyjnej, w autyzmie, w mózgowym porażeniu dziecięcym.
3. Niedobory odporności u dzieci
a/ kwalifikacja do leczenia celowanego
b/ profilaktyka
c/ czy dziecko ma naprawdę niedobór odporności?

przyjmuje w piątki po ustaleniu telefonicznym
w godzinach 15:00 – 18:00
cena pierwszej wizyty 300 zł
cena kolejnej wizyty 200 zł

lokalizacja: ul. Energetyczna 8 / 1, 53-330 Wrocław
Informacja i rejestracja od 10:00 do 20:00
tel. 713671105 | 728888601 | 7136186