Poradnia psychiatryczna

 


prof. dr hab. Joanna Rymaszewska

specjalista psychiatra


Prof. Joanna Rymaszewska jest lekarzem o ponad 20-letnim doświadczeniu, konsultantem psychiatrą szpitali klinicznych i Dolnośląskiego Centrum Onkologii. W swojej pracy klinicznej i naukowej zajmuje się zaburzeniami emocjonalnymi, psychotycznymi, otępieniem, ich leczeniem biologicznym ale także oddziaływaniami pozafarmakologicznymi. Jest współautorem ponad 200 publikacji naukowych oraz książek, w tym „Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych”, „Psychiatria – co nowego?”, „Psychiatria na obcasach”, „Co należy wiedzieć o otępieniu?” praktyczny przewodnik rozpoznawania i leczenia dla lekarzy oraz „Co należy wiedzieć o otępieniu?” poradnik dla pacjentów i ich rodzin.


Prof. Joanna Rymaszewska oferuje diagnostykę i leczenie obejmujące:
- zaburzenia nastroju, depresje, chorobę afektywną dwubiegunową;
- zaburzenia lękowe, nerwicowe, somatyzacyjne, ataki paniki;
- problemy psychiczne spowodowane silnym lub przewlekłym stresem;
- zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne;
- problemy psychiczne w chorobach somatycznych (np. schorzenia tarczycy,
cukrzyca, choroby serca i układu krążenia – zawał serca, nadciśnienie,
gastrologiczne – jelito drażliwe, ch. wrzodowa, neurologiczne - udar,
ch. Parkinsona, dermatologiczne, inne);
- problemy psychiczne w przebiegu zaburzeń łaknienia (jadłowstręt, bulimia,
ortoreksja, patologiczne objadanie się itp.);
- problemy psychiczne w przebiegu ciąży i połogu, okresu przekwitania;
- problemy psychiczne w przebiegu nadużywania środków psychoaktywnych
i alkoholu oraz uzależnień;
- zaburzenia psychotyczne, urojeniowe, schizofrenia;
- zaburzenia pamięci, deficyty funkcji poznawczych, otępienia (współpraca z
neuropsychologiem, siecią pomocy dziennej, Centrum Spotkań i całodobowej
we Wrocławiu);
- problemy psychiczne wieku podeszłego (depresja, lęki, zamartwianie się,
postawa rezygnacyjna, zaburzenia zachowania I psychozy);
- zaburzenia snu, bezsenność.


Spotkanie kończy się podsumowaniem i pisemnym planem terapeutycznym (rozpoznanie, proponowane badania dodatkowe, konsultacje innych specjalistów, leki oraz inne formy terapii i metody postępowania), w tym recepty na leki refundowane.
Współpraca z specjalistami innych dziedzin medycyny oraz psychoterapeutami (terapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, interwencja krótkoterminowa) i psychologami oraz innymi terapeutami - psycho-dietetykami, fizjoterapeutami.

W razie potrzeby dodatkowo przygotowywane są:
- Zaświadczenia o stanie zdrowia i zdolności do pracy (ZUS, MOPS,
komisja ds. orzekania o niepełnosprawności);
- Skierowania do szpitala, innych ośrodków terapeutycznych.


przyjmuje w dniach:

- wtorki w godzinach 13:30 – 19:30
- środy w godzinach 14:00 – 17:00
- piątki w godzinach 13:30 – 15:30

Koszt wizyty:
- pierwszej 250 zł
- kolejnej 180 zł

- domowej 400 zł (poza Wrocławiem + koszt paliwa)
- anglojęzycznej pierwsza 350 zł; kolejna 250 zł
- domowej anglojęzycznej 450 zł (poza Wrocławiem + koszt paliwa)

Więcej informacji na stronie:

www.profesorpsychiatra.pl

lokalizacja:budynek Thespian, Plac Powstańców Śląskich 1/116, 53-329 Wrocław
Informacja i rejestracja od 10:00 do 20:00
tel. 713671105 | 728888601 | 713618630


lek. med. Agnieszka Cyran

specjalista psychiatra

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą ukończyła w 1999r. Po odbyciu półtorarocznego stażu podyplomowego rozpoczęła specjalizację z medycyny rodzinnej w ramach etatu rezydenckiego. Egzamin specjalizacyjny złożyła w 2007r. Następnie w maju 2008r. podjęła pracę w obecnym Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Wkrótce rozpoczęła specjalizacje z psychiatrii. Egzamin specjalizacyjny złożyła w 2013r. Kontynuowała pracę we wrocławskim szpitalu psychiatrycznym na oddziale V ogólnopsychiatrycznym całodobowym z pododdziałem psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia. Obecnie od października 2017r. pracuje na oddziale klinicznym. Od tego czasu jest asystentem w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Cały czas kontynuuje również pracę jako lekarz rodzinny. W obu dziedzinach medycyny uaktualnia i poszerza wiedzę poprzez uczestniczenie w szkoleniach, sympozjach i konferencjach oraz lekturę prasy medycznej.
lek. med. Agnieszka Cyran oferuje diagnostykę i leczenie obejmujące:
- zaburzenia psychicznych u osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem schizofrenii
- choroby afektywnej dwubiegunowej
- zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, obsesyjno - kompulsyjnych
- zaburzeń psychicznych u osób starszych oraz w okresie ciąży i połogu
- problemów psychicznych związanych z ostrym lub przewlekłym stresem, towarzyszących schorzeniom somatycznym oraz w przebiegu przyjmowania środków psychoaktywnych.
Współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalności, a także z rodzinami chorych

przyjmuje w poniedziałki
w godzinach 14:00 – 18:00
cena pierwszej wizyty 180 zł
cena kolejnej wizyty 160 zł
lokalizacja: ul. Energetyczna 8/1, 53-330 Wrocław
Informacja i rejestracja od 10:00 do 20:00
tel. 713671105 | 728888601 | 713618630